Przedszkole nr 41
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
MENU PODMIOTOWE
Zarządzenia Dyrektora
PDF (295 KB)

Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 20.05.2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym do Przedszkola nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-05-20 10:46:34
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (283 KB)

Zarządzanie nr 4/2019 z dnia 15.03.2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składanie dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2019/2020Data dodania: 2019-03-15 13:47:46
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (700 KB)

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Przedszkola nr 41 w Rybniku z dnia 15.03.2019 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2019-03-15 13:48:47
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (1 177 KB)

Zarządzenie nr 6/2018 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Przedszkola nr 41 w Rybniku


DOCX (16 KB)

zarządzenie w sprawie harmonogramu postepowania rekruracyjnego, uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018


DOCX (16 KB)

zarzadzenie  w sprawie harmonogramu naboru na rok szkolny 2017/2018


DOCX (17 KB)

Zarzadzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej na rok szkolny 2017/2018


PDF (351 KB)

Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2016/2017


PDF (349 KB)

Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2016/2017Data dodania: 2016-02-22 10:19:45
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (1 106 KB)

Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 41


PDF (537 KB)

Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: dopuszczenia do realizacji programów wychowania przedszkolnego


PDF (572 KB)

Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2015/2016


PDF (554 KB)

Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2015/2016


PDF (559 KB)

Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2015/2016


PDF (1 664 KB)

Zarządzenie nr 1A/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej


PDF (1 040 KB)

Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: Regulaminu Zakładu Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola nr 41Data dodania: 2015-10-26 10:43:23
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (560 KB)

Zarządzenie nr 8/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: dopuszczenia do realizacji programów wychowania przedszkolnego


PDF (505 KB)

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 41 w Rybniku


PDF (610 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015


PDF (610 KB)

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola Nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015


PDF (563 KB)

Zarządzenie nr 4/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015


PDF (560 KB)

Zarządzenie nr 3/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015PDF (577 KB)

Zarządzenie nr 2/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: określenia kryteriów liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2014/2015


PDF (1 631 KB)

Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektora Przedszkola Nr 41 w Rybniku w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnejData dodania: 2014-08-28 10:52:32
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (502 KB)

Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie: ustalenia opłaty za korzystanie z posiłków przez personel Przedszkola nr 41 w Rybniku w roku szkolnym 2013/2014


PDF (508 KB)

Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 41 w RybnikuData dodania: 2013-09-01 09:35:37
Autor: Klaudia Ciupek


PDF (109 KB)

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie: Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 41


PDF (182 KB)

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie: Regulaminu gospodarowania środkami przeznaczonymi na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Przedszkolu nr 41 w Rybniku


PDF (143 KB)

Zarządzenia nr 9/2011 w sprawie: Ustalenia opłat za korzystanie z posiłków przez dzieci w Przedszkolu nr 41 w Rybniku na rok szkolny 2011/2012


PDF (126 KB)

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie: Regulaminu premiowania


PDF (204 KB)

Zarządzenie nr 8/2010 w sprawie: zakazu paleniaData dodania: 2012-01-21 23:02:51
Autor: Elżbieta Ciwis